افغان - آلمان - سپورت

Afghan-Alman-Sport.de

شرکت تیم منتخب تیکواندو افغانستان از اروپا

با تفاهم فدراسیون ملی تیکواندو در مسابقات جهانی جرمن اوپن کشور آلمان!

  اتحادیه ورزشی افغانهای مقیم آلمان به ابتکار استادان ورزیده تیکواندو محترم عبدالغفار سهاک، محترم احمدشاه فیضی و محترم هارون صمد . یک تیم منتخب از کشورهای اروپایی را تشکیل و ثبت نام در مسابقات جهانی جرمن اوپن نمودند. قرار بود تا چند اتلت تیکواندو از افغانستان هم در این مسابقات اشتراک نمایند. اما نسبت مشکلات نتوانستند که شرکت ورزند. اما پنج اتلت از کشورهای سویدن، دنمارک، سویس و آلمان شرکت ورزیدند.