افغان - آلمان - سپورت

Afghan-Alman-Sport.de

شماره چهارم نشریه ورزشی از چاپ برآمد

شماره چهارم  نشریه ورزشی تازه در ۵۲ صحفه با مطالب جالب وعکس های دیدنی

در همین هفته از چاپ برآمد. و از همین حالا در دسترس علاقمندان سپورت و سابقه داران

سپورت افغانستان قرار دارد. علاقمندان میتوانند با تیلفون 03744216862 ارتباط حاصل نمایند.