افغان - آلمان - سپورت

Afghan-Alman-Sport.de

ستاره درخشان پرورش اندام افغانستان الحاج دیپلوم ماستر سپورت شمس الله رحیم

محترم شمس الله رحیم در سال ۱۳۲۳هش در یک خانواده متدین نظامی در ولسوالی چهاردهی کابل چشم به جهان ګشودند.

تعلیمات ابتدائیه را در مکتب سردارجان خان و از صنف چهارم الی ختم دوره ثانوی، از لیسه عالی حبیبیه در سال ۱۳۴۶ هش فارغ ګردیده اند.

 

تحصیلات عالی و دیپلوم تخصصی خویش را از پوهنتون ماسکو پایتخت اتحادشوروی وقت در رشته تربیت بدنی و سپورت حاصل نمودند. الحاج شمس الله قبل از اینکه به پرورش اندام (زیبایی اندام) رو بیاورند. چند صبائی به نزد جهان پهلوان پروفسیور دوکتور عبدالوهاب خیر قهرمان وزن چهار تیم ملی سالهای ۱۹۶۰ الی ۱۳۴۳ پهلوانی هم نموده اند.همچنان در جریان تحصیلات عالی هم بصورت منظم به تمرینات جودو، سامبو، کشتی آزاد و ګریګرومن تحت نظر ترینران ورزیده در اتحادشوروی سابق ادامه دادند.الحاج شمس الله رحیم دوره مکلفیت را در سال ۱۳۵۱ در مکتب ضابطان احتیاط در اردوی شاهی افغان در قوای ۸۸ توپچی مهتاب قلعه سپری نمودند.

الحاج شمس الله رحیم ۱۲ سال تمام در کدر فنی کمیته ملی اولمپیک افغانستان و مدیر فدراسیونهای آن ریاست ایفای وظیفه نمودند.الحاج شمس الله رحیم در سنبله سال ۱۳۶۱ افغانستان را با فامیل یکجا ترک نمودند.

الحاج شمس الله رحیم به سال ۱۳۴۱ هش به پرورش اندام آغاز نمودند. ابتدا با وسایل دست داشته ابتدایی خودشان، در منزل اطاقی را آماده ساخته بودند. در اوایل تنها و بعدأ در حدود بیست نفر از دوستان و رفقای همسن وسال شان؛ ایشان را همراهی مینمودند. الحاج شمس الله رحیم بعد از دوسال تمرین متواتر در سال ۱۳۴۳ برای نخستین بار در مسابقات نمایش زیبایی اندام که از طرف ریاست تربیت بدنی وزارت معارف براه انداخته شده بود، اشتراک نمودند. و حائز مقام اول ګردیدند. و این موفقیت باعث تشویق و دلبستکی شان به این رشته میګردد. در مسابقات سال ۱۳۴۶ و ۱۳۴۷ که از طرف ریاست تربیت بدنی وزارت معارف و آمریت ورزشی پوهتون کابل دایر ګردیه بود، باری دیګر حائز مقام اول را حاصل نمودند. در آن زمان در جمع همردیفان شان آقایان ابراهیم دانش،محمد ضمیر، محمد نادر فروخ، حیدر کاکو عبدالله یقوبی، پهلوان اشرف از چندول، محمد اکرم، سیدبشیر، سلطان جان نیاز بودند.در دور مسابقات بعدی آقایان رحیم برکی، هدایت الله حبیب  در صحنه رقابت برآمدند.

نخستین پیشګامان رشته پرورش اندام در افغانستان: آقایان اسدالله بارکزی، عبدالحمد، کپتان سید بابا، دوکتور ناصری، محمد علی شناور، دانش،شکورخان رشیدی و بشیراحمد  مشهور به کیلنی میباشند.

عبدالصبور رسولی