افغان - آلمان - سپورت

Afghan-Alman-Sport.de

عبدالوحیدخان اعتمادی رئیس کمیته ملی اولمپیک ۱۳۵۲ الی ۱۳۵۷

بمناسبت اولین سال وفات شان ۲۷ جوزای ۱۳۹۱

نګاهی کوتاهی در مورد زندګنامه این شخصیت ملی سپورت افغانستان، و یادی از خدمات ارزشمند شان برای سپورت افغانستان چه در بخش معارف و یا کمیته ملی اولمپیک افغانستان

 

عبدالوحیدخان اعتمادی فرزند محمد حیدرخان و نواسه عبدالقدوس خان اعتمادی میباشند.

عبدالوحیدخان اعتمادی در سال ۱۳۰۴ هش در شهر زیبایی کابل چشم به جهان ګشودند. تعلیمات دوره ابتدائیه را و ثانوی را در لیسه عالی استقلال، بعد از فراغت از لیسه عالی استقلال تحصیلات عالی شان را در فاکولته حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل موفقانه بپایان رسانیدند. و منحیث عضو کمیسیون یونسکوی در وزارت معارف وقت به وظیفه پرداختند.

عبدالوحیدخان اعتمادی بعد از میرعبدالرشیدخان بیغم، ابتدا به صفت مدیر عمومی سپورت و بعدأ در سمت رئیس ریاست تربیت بدنی وزارت معارف ایفای وظیفه نمودند. همچنان مدتی به حیث والی ولایت سمنګان و والی ولایت لوګر در خدمت مردمشان قرار داشتند.

 عبدالوحیدخان اعتمادی یکتن از بازیکنان خوب فوتبال لیسه عالی استقلال، تیم منتخب معارف و پوهنتون کابل بودند. و همچنان سمت ترینری تیم فوتبال افغانستان را در بازیهای تابستانی اولمپیک ۱۹۴۸ لندن به عهده داشتند.

عبدالوحیدخان اعتمادی از سال ۱۳۵۲ الی ۱۳۵۷ منحیث رئیس کمیته ملی اولمپیک افغانستان مشغول وظیفه بودند. بعد از کودتای ۷ ثور ۱۳۵۷ توسط شخصی بنام حفیظی رئیس دفتر کارمل از طریق صحبت تیلفونی ایشان را از مقام ریاست اولمپیک برطرف و خانه نشین ساختند.

خدمات عبدالوحیدخان اعتمادی در عرصه سپورت معارف و کمیته ملی اولمپیک کشور قابل قدر بوده، و میتوان از ان نام برد.

معارف:

ـ اعمار و توسعه کول های استقلال به یک استدیوم کوچک (اعمار دندانه های کول های استقلال)

ـ تهیه وترتیب پروګرام درسی سپورت برای مکاتب به کمک مشاوران خارجی

ـ ترتیب پروګرام و نمایشات مراسم رسم ګذشت معارف، تهیه لباس، سامان وسایل مورد ضرورت آنها

ـ توجه خاص به کلپ ورزشی ثقیله معارف، مساعد ساختن شرایط و امکانات مناسب برای دیګر رشته و تیم های منتخب معارف

 کمیته ملی المپیک:

ـ تهیه و ترتیب اساسنامه کلپ ها

ـ انتخاب تیم های ملی رشته های مختلف به سطح کشور

ـ تهیه لباس سامان وسایل مدرن مورد ضرورت تیم های ملی و استخدام ترینران خارجی

ـ تعلیم وتربیه کادرهای فنی ومسلکی و ریفری ها ( حکم بین المللی در رشته فوتبال و کشتی)

ـ برګذاری مسابقات جام جمهوریت به سطح منطقه در رشته های فوتبال، کشتی و هاکی

ـ مساعد ساختن رفت و برګشت تیم های ملی دیګر رشته ها به کشورهای منطقه

عبدالوحیدخان اعتمادی یک شخصیت ملی سپورت افغانستان بودند. وفات شان برای فامیل سپورت افغانستان ضایع بزرګ میباشد. خدمات ارزشمند شان در عرصه سپورت معارف و کمیته ملی اولمپیک افغانستان فراموش ناشدنی میباشد.

عبدالوحیدخان اعتمادی مانند ثایر از هموطنان در سال ۱۳۶۱ هش مجبور به ترک افغانستان میګردند. و در کشور سویس زندګی در غربت را اختیار می نمایند. و درسال ۱۳۸۵ هش دو باره به خانه آبایی شان افغانستان بر میګردند. و در کابل زندګی مینمایند.

عبدالوحیدخان اعتمادی در ۲۷ جوزای سال ۱۳۹۱ هش به اثر سکته قلبی در منزل شان در کابل چشم از جهان بسته و به رحمت حق پیوستند. این ضایعه بزرګ را برای فامیل و دوستان شان تسلیت عرض میدارم.  عبدالصبور رسولی