افغان - آلمان - سپورت

Afghan-Alman-Sport.de

نشست رهبری اتحادیه ورزشی افغانهای مقیم آلمان

بتاریخ ۱۵ دسمبر ۲۰۱۳ در مکتب تیکواندوی سهاک در شهر پدربورن

 رهبری اتحادیه ورزشی افغاهای مقیم آلمان به ریاست الحاج عبدالبصیر ناصری روز یکشنبه به ساعت ۱۱ قبل از ظهر در مکتب تیکواندوی سهاک دورهم آمدند. ابتدا الحاج عبدالبصیر ناصری حاضرین نشست را خوش آمدید ګفته، و اساتید عبدالغفارسهاک، احمدشاه فیضی و هارون شاه صمد را بخاطر پیروزی شان در مسابقات بین المللی تیکواندو شهر اشتودګارد کشور آلمان تبریک ګفتند.