افغان - آلمان - سپورت

Afghan-Alman-Sport.de

مدال آوران اتلت های تیکواندوی افغان، از مسابقات اروپایی پارک اوپن شهر اشتوتګارد آلمان

۲۸مین دور مسابقات پارک اوپن که در شهر اشتوتګارت آلمان از تاریخ ۷ الی ۸ دسمبر ۲۰۱۳ برګذار ګردیده بود. نمایندګی فدراسیون تیکواندوی افغانستان در اروپا به اثر کار و فعالیت اساتید عبدالغفار سهاک، احمدشاه فیضی و هارون شاه صمد با ۹ اتلت تیکواندو زیر بیرق و نام افغانستان اشتراک ورزیده بودند.

 

مسابقات پارک اوپن تحت نظر شخص پارکسونام معاون فدراسیون بین المللی تیکواندوی جهان برای ۲۸ مین بار با شرکت ۲۱ کشور اروپایی و افغانستان برګذارګریده بود. نمایندګی فدراسیون ملی تیکواندوی افغانستان در آلمان توانست در سه کتګوری با اتلت های جوان تحت سننین نوجوانان، جوانان و بزرګ سالان در این رقابت ها اشتراک نمایند، که با نتایج چشم ګیری از این مسابقات برګشتند.

ـ سمانه علی در وزن ۵۹ کیلوګرام برنده مدال طلا

ـ محمد عاطف در وزن ۶۸ کیلوګرام برنده مدال نقره

ـ ادریس حسینی در وزن ۵۹ کیلوګرام برنده مدال برنز این مسابقات ګردیدند.

همچنان محمد امین دو دور بر رقبایش غالب و در دور سوم مغلوب ګردید. و امیر محمد سهاک در دور اول را بالای حریفش ۱۴ مقابل ۱۲ غالب و در دور دوم نسبت جراحت شدید از اجرای مسابقه خوداری نمود.

محمد یوسف و مریم سهاک هر دو بعد از دو دور موفقانه بالای حریفان شان، در دور سوم مغلوب ګردیدند.

در روز دوم مسابقات محمد رفیع ذبیح در دور اول حریفان اش را مغلوب و در دور دوم نتوانست که بالای حریف اش غالب ګردد.

دامون حسینی در دیدارش با قهرمان اروپا کرستوف دکربا درخش خوب از خود نشان داد، اما نظر به قضاوت غیر عادلانه داوران میدان ۱۵ مقابل ۱۲ از ادامه مسابقه دست کشید. 

در مجموع نتایج بدست آورده بالاتر از انتظار اساتید محترم بوده، و این دست آورد نتیجه زحمات مشترک همه شان بوده و در آینده هم انتظار همچو دست آوردها را دارند.

 

دوستان عزیز! تمرینات مشترک و اشتراک جوانان افغان در همچو مسابقات نیاز به کمک مادی شما افغانهای عزیزان دارد، اګر امکانات کمک را دارید میتوانند به حساب زیر نظر به قدرت توان کمک نمایند. در مقابل یک سند رسید پول از طرف اتحادیه ورزشی افغانهای مقیم آلمان به شما فرستاده میشود، تا شما پول کمک شده را دو باره در اخیر سال از جمع مالیه دهی خویش اخذ می نمایند.

IBAN 04 4726 0121 8740 3485 00   BIC: DGBDE3MXXX