افغان - آلمان - سپورت

Afghan-Alman-Sport.de

ایجاد نخستین تیم فوتبال اناث در چوکات کلپ آریانا هامبورګ

در دومین تورنمنت فوتبال داخل جمنازیوم بین الافغانی کلپ آریانا هامبورګ که بتاریخ ۹ فبوری به اشتراک ۱۴ تیم فوتبال از سراسر آلمان و کشورهای همسایه آلمان براه انداخته شده بود. برای نخستین بار یک تیم فوتبال اناث در این تورنمنت اشتراک نموده بود.

این دختران جوان از تخنیک وتکتیک عالی فوتبال برخوردار بوده؛ وشجاعانه مقابل حریفان شان استادګی نمودند. این تیم نو بنیاد جوان مورد تشویق و هلهله زیادی تماشاچیان قرار ګرفت. این تورنمنت که به ساعت ۹ صبح آغاز و به ساعت ۳ بعد از ظهر خاتمه یافت. درنتیجه:

تیم فوتبال قندهار هامبورګ حائز مقام اول

تیم فوتبال لافائیل حائز مقام دوم

تیم فوتبال منتخبه هامبورګ مقام سوم این تورنمنت بدست آورد.